SONNINGS MUSIKFOND UDDELER 1 MILLION DANSKE KRONER TIL NORDISKE MUSIKTALENTER

Musiklivet har nu i over et år befundet sig i ufrivillig dvale, men det er heldigvis ikke ensbetydende med at musikken er forstummet. Nye talenter sprudler i det klassiske musikliv i Norden, og Léonie Sonnings Musikfond er glade for endnu en gang at kunne hylde 10 af dem med Léonie Sonnings Talentpris.

I alt 10 nordiske talenter modtager hver 100.000 kr. Talentpriserne kan ikke søges, men bliver uddelt af fondens bestyrelse.

Om årets prismodtagere siger Esben Tange, som er bestyrelsesformand for Léonie Sonnings Musikfond:

”Som ung musiker er der et utal af veje at gå i arbejdet med at finde sin egen stemme. For nogle er vejen frem en opdagelsesrejse, hvor det musikalske rum udvides og udforskes i mødet mellem forskellige kunstneriske verdener. For andre er målrettet fordybelse og inspiration fra nogle af verdens førende musikere inden for et specifikt felt vejen frem. Med årets Talentpriser håber vi i Léonie Sonnings Musikfond at styrke mangfoldigheden og hjælpe nogle af vores største talenter til at udvikle sig på egne præmisser”

Instrumentalister

STEINEY SIGURÐARDÓTTIR

Sangere

SOPHIE HAAGEN

Instrumentalister

NOVO QUARTET

Instrumentalister

MIKKEL SCHOU

Dirigenter

MAGNUS LARSSON

Sangere

KATINKA FOGH VINDELEV

Instrumentalister

Josefine Opsahl

Instrumentalister

Britta Cortabarria adde

Instrumentalister

ASBJØRN DALBJERG

Instrumentalister

Amalie Kjældgaard Kristensen

Léonie Sonnings Musikfond og Sonning-Fonden
Der er tale om to forskellige fonde. Redaktør Carl Johan Sonning, som døde i 1937, bestemte i sit testamente, at en del af hans formue skulle tilfalde en fond ved navn Sonning-Fonden. Dens formål er dels tildeling af »Sonning-prisen« til danske eller udenlandske kulturpersonligheder, dels støtte til »almennyttige kulturelle formål, navnlig til støtte for restaurering eller genopbygning af historiske bygninger samt til musikformål«.
Til forskel herfra er Musikfondens formål udelukkende at uddele den årlige Musikpris og de ovenfor nævnte talentpriser til unge musikere.