BESTYRELSEN

Udover at pleje og udvikle fondens formue, der primært består af de ejendomme fru Léonie Sonning skænkede fonden ved dens oprettelse, er bestyrelsen optaget af at uddele den årlige Musikpris samt en række Talentpriser.

Musikprisen er en hædersgave, der skal uddeles til en internationalt anerkendt komponist, musiker, dirigent eller sanger.

Prisen kan ikke søges, og der foregår løbende et større researcharbejde med at finde de rette Prismodtagere. Bestyrelsen samarbejder med koncertarrangører og andre institutioner i musiklivet om afholdelsen af den årlige priskoncert samt ofte en række yderligere arrangementer og koncerter i tilknytning til priskoncerten.eo.

Talentpriserne, der med udgangspunkt i det danske musikliv uddeles til fortsat kunstnerisk udvikling for unge komponister, musikere, dirigenter eller sangere fra Norden, kan heller ikke søges. Bestyrelsen foretager ligeledes her et større researcharbejde med at identificere de ca. 10 årlige Talentprismodtagere samt sikre, at støtten bruges bedst muligt til ovennævnte formål. Bestyrelsen har også ansvaret for produktionen af et særligt formidlingsmateriale til brug for eksponering af talentprismodtagerne i medierne.

Via hjemmeside, pressemeddelelser, pressemøder m.m. sikrer bestyrelsen, at Léonie Sonnings Musikpris’ aktiviteter gøres tilgængelige nationalt som internationalt.

Bestyrelsens medlemmer

Medlemmerne af bestyrelsen forventes at have et overblik over det internationale musikliv samt det lokale danske og nordiske musikliv for at kunne komme med relevante forslag til modtagere af hovedprisen og talentpriserne.

Bestyrelsens medlemmer udpeges for 4 år – tre af dem af tre af landets største musikinstitutioner:
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, Det Kgl. Teater og Danmarks Radio. Når de første gang mødes til et bestyrelsesmøde, skal de vælge en jurist som et fjerde medlem. De fire bestyrelsesmedlemmer supplerer sig med yderligere en musiksagkyndig, hvis hovedbeskæftigelse ligger uden for de offentlige musikinstitutioner. Der kan suppleres med yderligere et medlem.

Esben Tange (f. 1962)

Medlem af bestyrelsen siden 2004, udpeget af Danmarks Radio og senest genudpeget for en periode på fire år med virkning fra den 1. oktober 2020, fra 2012 også bestyrelsens formand.

Esben Tange er cand. mag. i musik- og medievidenskab fra Københavns Universitet. Musikkritiker ved Berlingske Tidende 1994-95.

Programmedarbejder og koncertvært i DR P2 siden 1995. I perioden 2007-2021 tillige redaktør.

Medstifter af Rued Langgaard Selskabet i 2007 og Rued Langgaard Festival i Ribe i 2010. Kunstnerisk leder af festivalen siden 2011 og festivalleder fra 2022.  Esben Tange er forfatter, foredragsholder og skribent af artikler om klassisk og moderne musik med særlig vægt på tiden omkring år 1900. Har skabt en række visuelt formidlede koncertforestillinger med musik af Rued Langgaard og beslægtede komponister.

Da Esben Tange har været medlem af fondens bestyrelse i mere end 12 år, er Esben Tange ifølge kriterierne fastsat i anbefalingerne om god fondsledelse ikke et uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Torsten Hoffmeyer har øvrige ledelseshverv:
Formand for bestyrelserne i: C. L. Davids Fond og Samling, Davista K/S, Davista Komplementarselskab A/S, Oluf Brønnum & Co A/S, Oluf Brønnums Fond, Oluf Brønnum & Co. Holding ApS, Ferd. og Ellen Hindsgauls Almennyttige Fond, Incentive Fonden, CTKM 185 ApS og Davids Holding ApS.

Medlem af bestyrelsen i Det Danske Institut i Damaskus og Rued Langgaard Selskabet.

Da Torsten Hoffmeyer har været medlem af fondens bestyrelse i mere end 12 år, er Torsten Hoffmeyer ifølge kriterierne fastsat i anbefalingerne om god fondsledelse ikke et uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Torsten Hoffmeyer (f. 1956)

Torsten Hoffmeyer er det juridiske medlem af bestyrelsen siden 1992 og er senest genudpeget for en periode på fire år med virkning fra den 1. oktober 2020. Han er advokat og har været partner i Advokatpartnerselskabet Horten.

Michael Schønwandt (f. 1953)

Medlem af bestyrelsen siden 1998 og er som Kgl. Kapelmester udpeget af Det Kgl. Teater, senest genudpeget for en periode på fire år med virkning fra den 1. oktober 2020.

Michael Schønwandt er uddannet i London, fra 1979 kapelmester ved Det Kgl. Teater og siden kunstnerisk leder af Collegium Musicum, førstedirigent i Nice og DR Symfoniorkestret. Senere chefdirigent for Berliner Sinfonie-Orchester, Den Hollandske Radios Kammer Filharmoni og 2000-2011 Det Kgl. Teaters musikchef og chefdirigent. 2015 – 2023 chefdirigent for Opéra Orchestra National i Montpellier, Frankrig.

Michael Schønwandt er chefdirigent for Orchestre Français des Jeunes og fast knyttet til Belgian National Orchestra.

Michael Schønwandt dirigerer over hele Europa og har bl.a. dvd-indspillet Wagners ”Ringen”.

Michael Schønwandt har øvrige ledelseshverv:

Medlem af bestyrelserne i: H.A. Schönwandts og Hustrus Mindelegat, Redaktør Hans Voigts Mindelegat Hanna Lunds Musiklegat, Kgl. Skuespillerinde Frk. Elisabeth Dons Mindelegat og Weyse-Fonden.

Da Michael Schønwandt har været medlem af fondens bestyrelse i mere end 12 år, er Michael Schønwandt ifølge kriterierne fastsat i anbefalingerne om god fondsledelse ikke et uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Katrine Ganer Skaug er ifølge kriterierne fastsat i anbefalingerne om god fondsledelse et uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Katrine Ganer Skaug (f. 1971)

Medlem af bestyrelsen siden 2014 som repræsentant for ”det frie musikliv”. Er senest genudpeget for en periode på fire år med virkning fra den 1. oktober 2020, fra hvilket tidspunkt Katrine Ganer Skaug også har været næstformand for bestyrelsen.

Katrine Ganer Skaug er cand.philol i musikvidenskab fra Universitetet i Oslo med baggrund som musiker, underviser og musikjournalist bl.a. i norsk radio (NRK P2), udover at arbejde som musikalsk dramaturg for den frie scenekunst. Hun har været ansvarlig programkoordinator ved en række nordiske festivaler med fokus på ny musik, som MAGMA 2002 Berlin, De Internationale Kirkefestspil i Kristiansand og Nordiske Musikdage. Fra 2003 – 2007 var hun generalsekretær for Nordisk Komponistråd og udviklede derigennem et dynamisk netværk mellem nordisk og internationalt musikliv.

Katrine Ganer Skaugs ledelseserfaring strækker sig fra chefstillinger i hhv. Orkester Norden (2007-2012), Esbjerg Ensemble (2012-2020), Copenhagen Phil og er i dag kunstnerisk chef for Helsingborg Symfoniorkester og Koncerthus.

Uffe Savery (f. 1966)

Uffe Savery, musiker, komponist og producer (Safri Duo) samt rådgiver. Uffe Savery er med virkning fra 1. oktober 2020 udpeget af Musikkonservatoriet for en 4-årig periode.

Uffe Savery er foredragsholder og fast gæsteforelæser på CBS Executive og CBS MPG (Master Public Governance).

Uffe Savery etablerede i 1988 sammen med Morten Friis SAFRI DUO, som stadigvæk er aktive udøvende.

Uffe Savery er uddannet slagtøjsmusiker fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium med:

Kandidat i faget Slagtøj, Musikpædagogisk kandidateksamen i videregående pædagogik, kammermusik og ensembleinstruktion, hertil solistklasse og debut med Safri Duo som solister med DR Symfoniorkestret.

Efteruddannelse:
Kunst- og Kultur Diplomlederuddannelsen, Scenekunstens Udviklingscenter/University College Sjælland 

Uffe Savery har øvrige ledelseshverv:

Direktør i SAVVY MUSIC ApS.

Uffe Savery er ifølge kriterierne fastsat i anbefalingerne om god fondsledelse et uafhængigt bestyrelsesmedlem.