OM FONDEN

Fonden blev stiftet i 1965 af Léonie Sonning (født Rothberg, 1894-1970), der var enke efter redaktør Carl Johan Sonning. Men allerede i 1959, før fonden officielt var stiftet, uddeltes en musikpris til komponisten Igor Stravinskij. Komponisten Knudåge Riisager overrakte prisen ved en koncert med Det Kongelige Kapel i Tivolis Koncertsal, hvor Stravinskij dirigerede egne værker.

Vidste du, at Léonie Sonning ønskede, at Musikprisen skulle overrækkes på hendes bryllupsdag.

Hvor kommer pengene fra?

Fondens midler stammer oprindeligt fra indtægterne fra tre ejendomme, som tilhørte Léonie Sonning. Siden begyndelsen har fondens bestyrelse forvaltet disse midler så fondens økonomiske grundlag i dag er indtægterne fra fem beboelesejendomme i København og omegn.

Musikprisen og talentpriserne

Fondens fundats fastsætter formålet: Der skal hvert år gives en hædersgave til en internationalt anerkendt komponist, musiker, dirigent eller sanger. Denne pris udgør for tiden 1.000.000 danske kroner.

Desuden uddeler fonden talentpriser til fortsat kunstnerisk udvikling til unge komponister, dirigenter, musikere eller sangere fra Danmark samt de andre nordiske lande. Talentpriserne er ikke legater og kan ikke søges.

Léonie Sonnings Musikfond og Sonning-Fonden
Der er tale om to forskellige fonde. Redaktør Carl Johan Sonning, som døde i 1937, bestemte i sit testamente, at en del af hans formue skulle tilfalde en fond ved navn Sonning-Fonden. Dens formål er dels tildeling af »Sonning-prisen« til danske eller udenlandske kulturpersonligheder, dels støtte til »almennyttige kulturelle formål, navnlig til støtte for restaurering eller genopbygning af historiske bygninger samt til musikformål«.
Til forskel herfra er Musikfondens formål udelukkende at uddele den årlige Musikpris og de ovenfor nævnte talentpriser til unge musikere.