OM FONDEN

Fonden blev stiftet i 1965 af Léonie Sonning (født Rothberg, 1894-1970), der var enke efter redaktør Carl Johan Sonning. Men allerede i 1959, før fonden officielt var stiftet, uddeltes en musikpris til komponisten Igor Stravinskij. Komponisten Knudåge Riisager overrakte prisen ved en koncert med Det Kongelige Kapel i Tivolis Koncertsal, hvor Stravinskij dirigerede egne værker.

Vidste du, at Léonie Sonning ønskede, at Musikprisen skulle overrækkes på hendes bryllupsdag.

Hvor kommer pengene fra?

Fondens midler stammer oprindeligt fra indtægterne fra tre ejendomme, som tilhørte Léonie Sonning. Siden begyndelsen har fondens bestyrelse forvaltet disse midler så fondens økonomiske grundlag i dag er indtægterne fra fem beboelesejendomme i København og omegn.

Fondens fundats fastsætter formålet: Der skal hvert år gives en hædersgave til en internationalt anerkendt komponist, musiker, dirigent eller sanger. Denne pris udgør for tiden 1.000.000 danske kroner.

Desuden uddeler fonden talentpriser til fortsat kunstnerisk udvikling til unge komponister, dirigenter, musikere eller sangere fra Danmark samt de andre nordiske lande. Talentpriserne kan ikke søges.

Léonie Sonnings Musikfond og Sonning-Fonden
Der er tale om to forskellige fonde. Redaktør Carl Johan Sonning, som døde i 1937, bestemte i sit testamente, at en del af hans formue skulle tilfalde en fond ved navn Sonning-Fonden. Dens formål er dels tildeling af »Sonning-prisen« til danske eller udenlandske kulturpersonligheder, dels støtte til »almennyttige kulturelle formål, navnlig til støtte for restaurering eller genopbygning af historiske bygninger samt til musikformål«.
Til forskel herfra er Musikfondens formål udelukkende at uddele den årlige Musikpris og de ovenfor nævnte talentpriser til unge musikere.

Fondens uddelingspolitik

I henhold til fundatsen er Fondens hovedformål årligt at uddele en musikpris, som hædersgave der ikke kan søges. Ved uddelingen kan der “kun tages hensyn til rent musikfaglige kvalifikationer, og alle spørgsmål om nationalitet, race, religion, politisk anskuelse eller økonomisk stilling skal lades ude af betragtning”.

Bestyrelsen har den klassiske musik i fokus, og prismodtagere skal primært være herfra. Det udelukker dog ikke at tildele prisen til en modtager, hvis primære indsats ligger indenfor andre områder, såfremt der er tale om én helt enestående kapacitet, som tillige har berøring med den klassiske musik.

Prisen pt. på 1.000.000 kr. kan således gives til internationale kunstnere og komponister indenfor den klassiske musik i hele sin mangfoldighed.

Herudover tildeler Fonden årlige stipendier, p.t. ca. 10 stk. á kr. 100.000 i overensstemmelse med fundatsen

til unge komponister, dirigenter, musikere eller sangere fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, således at der kun tages hensyn til rent musikfaglige kvalifikationer. Såfremt disse kvalitative krav ikke stiller sig hindrende i vejen herfor, skal kandidater fra Sverige og Danmark dog have fortrinsret.

Stipendier er fra 2021 besluttet forhøjet til kr. 100.000 svarende til 1/10 af musikprisen.

Stipendierne kan ikke søges og tildeles på baggrund af indstilling fra de musiksagkyndige bestyrelsesmedlemmer efter grundig søgning efter talenter fra de pågældende lande, der har behov for fortsat kunstnerisk udvikling. Endelig tildeling finder først sted, når stipendiaten har fremsendt en plan, der kan godkendes af bestyrelsen.