Lars Hallnäss

Léonie Sonning Talentprismodtager 1975

Stipendium

Lars Hallnäs modtog et stipendium på kr.10.000. Han sagde senere: Jag använde det stipendium jag fick av Sonning-fonden för att finansiera mina studier vi Instituut voor Sonologie i Holland 1975-76. Året i Holland har betytt mycket för min konstnärliga utveckling. Studenter från hela världen studerade vid den tiden vid institutet vilket gav en diskussionsmiljö. Gottfried Michael Koenig, som var föreståndare för institutet, gav föreläsningar som har betytt mycket och alla timmarna ute på universitetets matematikbibliotek i Utrecht där man satt och funderade över hur musik och matematik hänger ihop har nog präglat mycket av min kompositoriska verksamhet sedan dess. 

Komponist Lars Hallnäs

Er født i 1950, han er nevø af komponisten Hilding Hallnäs (1903-84). 1968-74 studerede Lars Halnäss komposition hos Mogens Winkel-Holm og Per Nørgård i København – og derefter hos Ingvar Lidholm ved Musikhögskolan i Stockholm. Studier i datamusik och elektroakustisk musik ved Instituut voor Sonologie, Utrecht Holland. Videre studier i musikvidenskab og teoretisk filosofi ved universitetet i Uppsala og Stockholm.

 

DEL GERNE DETTE INDLÆG

Andre modtagere